Spons VZW

Belspeelse
Gouden Leeuw
Kwammer
Pielewuiter
't Speelanker
Spenoazi

Inhoud

Spons logo

Spons logo

Hallo
Wij zijn spons!

layout-section

Wat zijn speelpleinwerkingen?

Speelpleinwerkingen zijn open en laagdrempelige vakantie-initiatieven waar alle kinderen tot en met 15 jaar tijdens de vakantieperiode(s) terecht kunnen om te spelen en ravotten. Jongeren vanaf 16 jaar bereiden iedere dag leuke activiteiten voor om met de kinderen te spelen. Kampen bouwen, een fantasiespel spelen, een bosspel, knutselen, op uitstap gaan en nog zoveel meer, je beleeft het allemaal op de speelpleinwerking!

Onze missie

In onze statuten wordt onze missie als volgt omschreven: De vereniging heeft tot doel het ondersteunen van de aangesloten speelpleinwerkingen en nieuwe speelpleinwerkingsinitiatieven, en de kwaliteitsverbetering van het speelpleinwerk.

De kerntaak van Spons vzw bestaat dus uit het ondersteunen en begeleiden van de verschillende speelpleinwerkingen op inhoudelijk vlak. We werken dus rond kwaliteit en kwaliteitsverbetering op het speelplein. Dit doen we samen met alle speelpleinwerkingen en met de inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van de educatief medewerker van de VDS. Onder het deel kwaliteitsverbetering vindt u meer informatie terug over hoe we op de Sint-Niklase speelpleinwerkingen werken rond kwaliteit.

Tot slot bewerkstelligt Spons vzw ook een intensieve samenwerking tussen de verschillende werkingen om zo kennis en informatie uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en de werkwijzen op elkaar af te stemmen.